Automatyzacja procesów biznesowych przy użyciu Microsoft Power Platform - DynamicsCon
DynamicsCon November 2024

Automatyzacja procesów biznesowych przy użyciu Microsoft Power Platform

Speaker

Session Description

Power Platform jaką znamy dziś oferuje sseroki wachlarz narzędzi nie tylko do odkrywania i lepszego zrozumienia procesów, lecz także ich pełnej automatyzacji, bez względu na to, czy dzieją się wyłącznie w chmurze, czy też na lokalnych maszynach użytkowników.

Podczas sesji zademonstruję, jak pracować z komponentami Power Platform: Process advisor do wykrywania procesów, Power Automate do tworzenia Cloud flows i Power Automate Desktop (RPA) do budowania Desktop flows.

Session Track: Power Platform
Session Type: Technical
Content Level:
Back to top